Παντού μπορούμε να βρεθούμε

Στην ταράτσα του Cine Paris, σ’ έναν Πάνορμο οδού θαλασσινής, στον καθρέφτη νερού μαγειρεμένου ή και σε βεγγαλικό ουρανό μπορούμε να βρεθούμε.

Ιαμίε

  Μια φωτογραφία σκάρτη όλη η κοσμοθεωρία μου.